Ty, My i Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

Sklep: Kursy | Szkolenia | Usługi
SOS! Zgubiony dron!
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Profesjonalizm i Innowacja w Świecie Dronów
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe wprowadzające istotne innowacje w programy szkolenia i stosowane technologie. Ma ugruntowaną pozycję ośrodka profesjonalnie szkolącego pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Misja i Cele

Nasza misja to innowacyjny wpływ na przyszłość stanowisk pracy dzięki wykorzystaniu dronów. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie i rozwijanie umiejętności precyzyjnego manualnego sterowania dronami przez pilotów BSP oraz wykorzystania unikatowych, nowatorskich technologii do zautomatyzowania lotów i sposobów zbierania danych, by coraz bardziej efektywnie i bezpiecznie wykonać zlecone zadania. Wszystko by sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Przeczytasz o tym tu: link
Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe na przykład wykorzystujące modele 3D (DSM) do analizy wysokości i ukształtowania terenu przy lotach BVLOS, rozpoznania infrastruktury krytycznej i przeszkód wysmukłych na etapie planowania, wykorzystanie najnowszych technologii stremowania bez opóźnień, zdalnej kontroli kamery i drona zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów. Przeczytasz o tym tu: link
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych podczas misji VLOS i BVLOS. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych szkoleniach branżowych.

Nasze potwierdzojen przez AirData statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km. Wiele lokalizacja BVLOS, wiele lotów w zróżnicowanym wysokościowo terenie, wiele lotów nocnych i wśród licznych przeszków

Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.
Konsultacje Technologiczne
katalogkatalog
Konsultacje Technologiczne
w obszarze dronów


Usługa ta obejmuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru i implementacji technologii dronowych. Eksperci analizują specyficzne potrzeby klienta, pomagając w doborze odpowiednich modeli dronów, oprogramowania oraz innych technologii wspierających. Konsultacje mogą również obejmować analizę kosztów, ROI (zwrotu z inwestycji) oraz strategii wdrożenia dronów w działalność klienta.
Konsultacje
i Doradztwo
Korzyści dla klientów:
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • optymalizacja inwestycji w technologię dronów,
 • dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb.
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Konsultacje Technologiczne
Optymalizacja
Operacji Dronowych
katalogkatalog
Ta usługa skupia się na analizie obecnych operacji dronowych klienta i proponuje optymalizacje, które mogą zwiększyć istotnie efektywność, bezpieczeństwo i rentowność. Jest to szczególnie przydatne dla firm i instytucji, które już wykorzystują drony, ale chcą poprawić swoje procesy operacyjne lub rozszerzyć zakres zastosowań dronów.
Opieramy się na naszym doświadczeniu oraz wiedzy współpracujących z nami ekspertów i partnerów technologicznych.
Demonstracje
u klienta
Zakres Usługi:
 • Ocena Obecnych Operacji Dronowych
 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy obecnych operacji klienta, w tym wykorzystywanych technologii, procedur i wyników.
 • Rekomendacje Optymalizacyjne
 • Na podstawie analizy, przedstawienie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów, wykorzystania sprzętu oraz zastosowania nowych technologii i rozwiązań.
 • Wsparcie w Implementacji
 • Pomoc w wdrażaniu zalecanych zmian, w tym wsparcie techniczne i szkoleniowe dla personelu.
 • Monitorowanie i Ocena Postępów
 • Regularne przeglądy postępów po wdrożeniu zmian, aby zapewnić, że cele optymalizacyjne są osiągane.
Korzyści dla Klientów:
 • Zwiększona Efektywność
 • Poprawa wydajności operacji dronowych, co może prowadzić do oszczędności czasu i zasobów.
 • Bezpieczeństwo i Zgodność z Przepisami
 • Zapewnienie, że operacje są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Innowacyjność
 • Wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań, które mogą otworzyć nowe możliwości i zastosowania dla dronów.
Ta usługa jest idealnym uzupełnieniem dla firm, które chcą maksymalnie wykorzystać potencjał dronów w swojej działalności, oferując im specjalistyczną wiedzę i wsparcie w rozwijaniu ich operacji dronowych.
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

OptymalizacjaOperacji Dronowych
Integracje Systemów
katalogkatalog
Tworzenie spójnego ekosystemu między działającymi systemami firmowymi, a technologią dronową to cel naszej usługi! Przełamujemy bariery między dronami, a istniejącymi systemami i procedurami w działalności naszych klientów, różnych specjalności. Nasze usługi pozwalają dobrać z dostępnych na rynku rozwiązań odpowiednie lub wyszukać unikatowe, ultra innowacyjne technologie, aby doskonale zintegrować je do Waszego funkcjonowania.
Demonstracje
u klienta
Korzyści dla klientów:
 • Synergiczne Rozwiązania
 • Pełna Kompatybilność
 • Optymalizacja Kosztów i Procesów
 • Kompleksowe Wsparcie
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Integracje Systemów
Rozwiązania Autonomiczne
katalogkatalog
Ta usługa koncentruje się na wdrażaniu autonomicznych funkcji dronów, co pozwala na ich samodzielne działanie bez bezpośredniej interwencji człowieka. Może to obejmować programowanie tras lotu, automatyczne przetwarzanie danych, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów i podejmowania decyzji. Rozwiązania te są idealne dla zadań wymagających wysokiej precyzji, powtarzalności lub operacji w trudno dostępnych miejscach.
Demonstracje
u klienta
Korzyści dla klientów:
 • zwiększenie efektywności i dokładności operacji,
 • możliwość wykonywania zadań w trudnych warunkach,
 • redukcja kosztów operacyjnych.
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Rozwiązania Autonomiczne

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

FAQ KONTAKT WEBINARY BLOG
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPUAS PilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854