Ty, My i Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

Sklep: Kursy | Szkolenia | Usługi
SOS! Zgubiony dron!
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Profesjonalizm i Innowacja w Świecie Dronów
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe wprowadzające istotne innowacje w programy szkolenia i stosowane technologie. Ma ugruntowaną pozycję ośrodka profesjonalnie szkolącego pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Misja i Cele

Nasza misja to innowacyjny wpływ na przyszłość stanowisk pracy dzięki wykorzystaniu dronów. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie i rozwijanie umiejętności precyzyjnego manualnego sterowania dronami przez pilotów BSP oraz wykorzystania unikatowych, nowatorskich technologii do zautomatyzowania lotów i sposobów zbierania danych, by coraz bardziej efektywnie i bezpiecznie wykonać zlecone zadania. Wszystko by sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Przeczytasz o tym tu: link
Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe na przykład wykorzystujące modele 3D (DSM) do analizy wysokości i ukształtowania terenu przy lotach BVLOS, rozpoznania infrastruktury krytycznej i przeszkód wysmukłych na etapie planowania, wykorzystanie najnowszych technologii stremowania bez opóźnień, zdalnej kontroli kamery i drona zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów. Przeczytasz o tym tu: link
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych podczas misji VLOS i BVLOS. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych szkoleniach branżowych.

Nasze potwierdzojen przez AirData statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km. Wiele lokalizacja BVLOS, wiele lotów w zróżnicowanym wysokościowo terenie, wiele lotów nocnych i wśród licznych przeszków

Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.
Usługi
Dla Geodezji
katalogkatalog
Nasze usługi dronowe dla geodezji są zaprojektowane, aby wspierać zarówno firmy geodezyjne, jak i prywatnych zleceniodawców w realizacji precyzyjnych i efektywnych pomiarów oraz analiz terenowych. Wykorzystując najnowsze technologie dronowe, oferujemy rozwiązania, które znacząco przyspieszają procesy geodezyjne, jednocześnie zapewniając wysoką dokładność i jakość danych.

Zastosowanie
Nasze usługi są idealne zarówno dla firm geodezyjnych, które szukają podwykonawcy do realizacji specjalistycznych zadań, jak i dla prywatnych zleceniodawców potrzebujących precyzyjnych pomiarów i analiz terenowych. Dzięki wykorzystaniu dronów, jesteśmy w stanie zaoferować szybsze, dokładniejsze i bardziej kosztowo efektywne rozwiązania niż tradycyjne metody geodezyjne.
Demonstracje
u klienta
Konkretne Usługi dla Geodezji:
 • Mapowanie i Modelowanie 3D Terenu
 • Tworzenie dokładnych modeli 3D terenu i obiektów, wykorzystywanych w planowaniu, projektowaniu i analizie terenowej.
 • Pomiary Fotogrametryczne
 • Precyzyjne pomiary fotogrametryczne, umożliwiające szybkie i dokładne zbieranie danych terenowych.
 • Tworzenie Ortofotomap
 • Opracowywanie ortofotomap wysokiej rozdzielczości, które są niezbędne w precyzyjnym mapowaniu i dokumentacji terenowej.
 • Inspekcje i Nadzór Terenowy
 • Wykorzystanie dronów do inspekcji i nadzoru terenów budowlanych, co pozwala na bieżące monitorowanie postępów prac i identyfikację potencjalnych problemów.
 • Analiza Zmian Środowiskowych
 • Monitoring i analiza zmian środowiskowych, takich jak erozja, osuwiska, czy zmiany w użytkowaniu terenu.
 • Wsparcie w Procesach Planowania Przestrzennego
 • Dostarczanie danych niezbędnych w procesach planowania przestrzennego, w tym wizualizacji przyszłych projektów.
 • Pomiary Wolumetryczne
 • Precyzyjne pomiary objętości, np. kopców, wykopów, czy zasobów materiałowych, co jest kluczowe w wielu projektach geodezyjnych.
 • Dokumentacja Postępu Prac
 • Regularne dokumentowanie postępu prac na budowach, co jest nieocenione dla firm geodezyjnych i prywatnych zleceniodawców.
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

UsługiDla Geodezji
Usługi
Dla Budownictwa
katalogkatalog
Nasze usługi dronowe dla sektora budowlanego wspierają firmy budowlane, deweloperów,nadzór budowlany, architektów oraz inne podmioty i urzędy w realizacji projektów budowlanych, a także prywatnych zleceniodawców. Dzięki wykorzystaniu dronów i odpowiednio dobranych technologii, jesteśmy w stanie zaoferować szybsze, kompleksowe, dokładniejsze i bardziej kosztowo efektywne rozwiązania niż tradycyjne metody.

Zastosowanie
Nasze usługi są idealne zarówno dla firm geodezyjnych, które szukają podwykonawcy do realizacji specjalistycznych zadań, jak i dla prywatnych zleceniodawców potrzebujących precyzyjnych pomiarów i analiz terenowych. Dzięki wykorzystaniu dronów, jesteśmy w stanie zaoferować szybsze, dokładniejsze i bardziej kosztowo efektywne rozwiązania niż tradycyjne metody geodezyjne.
Demonstracje
u klienta
Konkretne Usługi dla Budownictwa:
 • Inspekcje i Nadzór Budowlany
 • Wykorzystanie dronów do przeprowadzania inspekcji budowlanych, monitorowania postępów prac i identyfikacji potencjalnych problemów na placu budowy.
 • Dokumentacja Postępu Prac
 • Regularne dokumentowanie postępu prac budowlanych za pomocą zdjęć i nagrań z drona, co jest nieocenione dla nadzoru budowlanego i deweloperów.
 • Mapowanie i Modelowanie 3D
 • Tworzenie dokładnych modeli 3D terenów budowlanych i struktur, które mogą być wykorzystane w planowaniu i projektowaniu.
 • Inspekcje i Nadzór Terenowy
 • Wykorzystanie dronów do inspekcji i nadzoru terenów budowlanych, co pozwala na bieżące monitorowanie postępów prac i identyfikację potencjalnych problemów.
 • Pomiary i Analizy Wolumetryczne
 • MoniPrecyzyjne pomiary objętości, np. wykopów, nasypów, czy materiałów budowlanych, co jest kluczowe w wielu projektach budowlanych.
 • Wsparcie dla Architektów
 • Dostarczanie danych niezbędnych dla architektów, w tym wizualizacji terenu, analizy otoczenia i planowania przestrzennego.
 • Monitoring Bezpieczeństwa
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy poprzez monitoring z powietrza, co pozwala na szybką reakcję w przypadku niebezpiecznych sytuacji.
 • Analiza Zmian Środowiskowych
 • Monitorowanie wpływu prac budowlanych na środowisko, w tym zmiany w krajobrazie, wpływ na sąsiednie tereny i ocena skutków środowiskowych.
 • Usługi dla Prywatnych Zleceniodawców
 • Dostarczanie indywidualnym klientom usług związanych z budową lub renowacją domów, w tym inspekcje, pomiary i dokumentację postępu prac.
Korzyści:
 • Szybsze inspekcje
 • Lepsze monitorowanie postępów prac
 • Dokładniejsze pomiary
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

UsługiDla Budownictwa
Usługi
Dla Leśnictwa
katalogkatalog
Nasze usługi dronowe dla sektora budowlanego wspierają firmy budowlane, deweloperów,nadzór budowlany, architektów oraz inne podmioty i urzędy w realizacji projektów budowlanych, a także prywatnych zleceniodawców. Dzięki wykorzystaniu dronów i odpowiednio dobranych technologii, jesteśmy w stanie zaoferować szybsze, kompleksowe, dokładniejsze i bardziej kosztowo efektywne rozwiązania niż tradycyjne metody.

Zastosowanie
Nasze usługi są idealne zarówno dla firm geodezyjnych, które szukają podwykonawcy do realizacji specjalistycznych zadań, jak i dla prywatnych zleceniodawców potrzebujących precyzyjnych pomiarów i analiz terenowych. Dzięki wykorzystaniu dronów, jesteśmy w stanie zaoferować szybsze, dokładniejsze i bardziej kosztowo efektywne rozwiązania niż tradycyjne metody geodezyjne.
Demonstracje
u klienta
Usługi dla Leśnictwa:
 • Monitoring Zasobów Leśnych
 • Wykorzystanie dronów do monitorowania stanu lasów, oceny zasobów drzewnych i planowania działań leśnych, oraz oceny żywotności pomników przyrody.
 • Mapowanie Terenów Leśnych
 • Tworzenie szczegółowych ortofotomap i modeli 3D terenów leśnych, które są wykorzystywane w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu leśnym.
 • Monitorowanie Szkód Leśnych
 • Szybkie wykrywanie i monitorowanie szkód spowodowanych przez czynniki naturalne i antropogeniczne, w tym: przez szkodniki, choroby drzew, pożary lasów, skutki zmian klimatycznych, katastrofy naturalne czy działalność człowieka.
 • Wykrywanie Szkodnictwa Leśnego
 • Identyfikacja, dokumentowanie i zapobieganie bezprawnemu korzystaniu z lasów, nielegalnemu działaniu w lasach, w tym kłusownictwu, bezprawnemu wyrębu drzew, kradzieży drewna, oraz innym formom zniszczenia mienia leśnego.
 • Wsparcie dla Łowiectwa i Myślistwa
 • Dostarczanie systematycznych lub w czasie rzeczywistym danych dla efektywnego zarządzania populacjami zwierzyny, monitorowania ich migracji i planowania polowań w tym: liczebność populacji, wzorce migracji, stan zdrowia zwierzyny.
 • Pomiary Biomasy
 • Precyzyjne pomiary stanu i rozmiaru biomasy w różnych typach lasów na rozległym obszarze, pomiaru wzrostu roślin, rozpoznaniu rodzaju i gęstości roślinności co ułatwi i przyspieszy zaplanowanie zalesiania.
Korzyści:
 • Wsparcie w Zarządzaniu Zasobami Leśnymi
 • Lepsze Zarządzanie Kryzysowe
 • Długoterminowe oszczędności kosztów
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

UsługiDla Leśnictwa
Usługi
Ochrony Środowiska
katalogkatalog
Nasze usługi dronowe, skierowane do organizacji ekologicznych i fundacji, instytucji rządowych i parków narodowych, jak również do sektora prywatnego, wykorzystują zaawansowane technologie do zbierania danych środowiskowych. Specjalizujemy się w monitorowaniu różnorodnych ekosystemów, dostarczając precyzyjnych informacji niezbędnych do efektywnej ochrony przyrody. Wykorzystujemy najnowocześniejsze drony wyposażone w zaawansowane sensory, co pozwala na dokładną analizę i ocenę stanu środowiska naturalnego.

Zastosowanie
Nasze usługi są idealne zarówno dla firm geodezyjnych, które szukają podwykonawcy do realizacji specjalistycznych zadań, jak i dla prywatnych zleceniodawców potrzebujących precyzyjnych pomiarów i analiz terenowych. Dzięki wykorzystaniu dronów, jesteśmy w stanie zaoferować szybsze, dokładniejsze i bardziej kosztowo efektywne rozwiązania niż tradycyjne metody geodezyjne.
Demonstracje
u klienta
Usługi dla Ochrony Środowiska:
 • Monitoring Stanu Ekosystemów
 • Wykorzystanie dronów do monitorowania stanu lasów, oceny zasobów drzewnych i planowania działań leśnych, oraz oceny żywotności pomników przyrody.
 • Mapowanie Terenów Leśnych
 • Tworzenie szczegółowych ortofotomap i modeli 3D terenów leśnych, które są wykorzystywane w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu leśnym.
 • Monitorowanie Szkód Leśnych
 • Szybkie wykrywanie i monitorowanie szkód spowodowanych przez czynniki naturalne i antropogeniczne, w tym: przez szkodniki, choroby drzew, pożary lasów, skutki zmian klimatycznych, katastrofy naturalne czy działalność człowieka.
 • Ocena Skutków Środowiskowych (OSE)
 • Dzięki specjalistycznym sensorom, kamerom o możliwości pobierania próbek, drony pozwalają na efektywne monitorowanie i raportowanie jakości wody i powietrza, co jest istotne dla oceny wpływu na stan ekosystemu lub na faunę i florę.
 • Edukacja i Świadomość Ekologiczna
 • Tworzenie materiałów wizualnych wspierających działania edukacyjne i podnoszące świadomość ekologiczną.
 • Wsparcie dla Badań Naukowych
 • Dostarczanie danych i wsparcie dla projektów badawczych związanych z ochroną środowiska.
Korzyści wykorzystania dronów:
 • Minimalny Wpływ na Środowisko
 • Szybkość i Zasięg
 • Dokładność Danych
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

UsługiOchrony Środowiska
kategoria szczegolna

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPUAS PilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854