Ty, My i Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

Sklep: Kursy | Szkolenia | Usługi
SOS! Zgubiony dron!
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Profesjonalizm i Innowacja w Świecie Dronów
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe wprowadzające istotne innowacje w programy szkolenia i stosowane technologie. Ma ugruntowaną pozycję ośrodka profesjonalnie szkolącego pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Misja i Cele

Nasza misja to innowacyjny wpływ na przyszłość stanowisk pracy dzięki wykorzystaniu dronów. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie i rozwijanie umiejętności precyzyjnego manualnego sterowania dronami przez pilotów BSP oraz wykorzystania unikatowych, nowatorskich technologii do zautomatyzowania lotów i sposobów zbierania danych, by coraz bardziej efektywnie i bezpiecznie wykonać zlecone zadania. Wszystko by sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Przeczytasz o tym tu: link
Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe na przykład wykorzystujące modele 3D (DSM) do analizy wysokości i ukształtowania terenu przy lotach BVLOS, rozpoznania infrastruktury krytycznej i przeszkód wysmukłych na etapie planowania, wykorzystanie najnowszych technologii stremowania bez opóźnień, zdalnej kontroli kamery i drona zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów. Przeczytasz o tym tu: link
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych podczas misji VLOS i BVLOS. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych szkoleniach branżowych.

Nasze potwierdzojen przez AirData statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km. Wiele lokalizacja BVLOS, wiele lotów w zróżnicowanym wysokościowo terenie, wiele lotów nocnych i wśród licznych przeszków

Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.
Zrozumienie Przepisów
katalogkatalog
Szkolenie dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych to nowość na rynku. Jest kluczowe dla użytkowania dronów w działalności wszelkich podmiotów. Obejmujące aktualne przepisy i regulacje dotyczące kluczowych aspektów ważnych dla operatora: spoczywających na nim obowiązków i odpowiedzialności oraz zasad prowadzenia operacji bezzałogowych w 2024 roku. Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które wpływają na wykorzystanie dronów.
Analiza
dokumentów
Zagadnienia ważne dla Operatrora:
 • Obowiązki i Odpowiedzialność,
 • Szkolenie obejmujące aktualne przepisy i regulacje dotyczące operacji bezzałogowych w 2024 roku. Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które wpływają na wykorzystanie dronów w różnych sektorach.
 • Operacje Bezzałogowe w 2024,
 • Szkolenie obejmujące aktualne przepisy i regulacje dotyczące operacji bezzałogowych w 2024 roku. Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które wpływają na wykorzystanie dronów w różnych sektorach.
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Zrozumienie Przepisów
Zarządzanie
personelem i sprzętem
katalogkatalog
To kluczowe dla operatorów dronów szkolenie. Rozwija umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi w zespole dronowym Ten kurs jest niezbędny dla tych, którzy aspirują do pełnienia roli lidera dronowego zespołu operacyjnego, zarówno w firmach, jak i instytucjach. Już w roku 2024, w wielu podmiotach pojawi się potrzeba powołania liderów i zespołów dronowych. To innowacyjna konieczność, która odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku - aby profesjonalnie zarządzać operacjami dronowymi.
Realne
scenariusze
Zakres Szkolenia:
 • Zarządzanie Grupą Operacyjną,
 • Szkolenie skupia się na budowaniu i zarządzaniu zespołem składającym się z pilotów, obserwatorów i techników. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie rozdzielać i delegować zadania.
 • Komunikacja i Koordynacja,
 • Kurs obejmuje techniki skutecznej komunikacji i koordynacji działań w ramach zespołu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności operacji dronowych.
 • Konserwacja i Utrzymanie Sprzętu.
 • Kurs kładzie nacisk na ocenę jakości wykonywanych lotów, monitorowanie bezpieczeństwa operacji oraz wdrażanie najlepszych praktyk w celu zapewnienia najwyższych standardów.
 • Utrzymanie Sprawności Sprzętu.
 • Szkolenie obejmuje zarządzanie logistyką związaną z operacjami dronów, w tym utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, zapobieganie awariom i zarządzanie cyklem życia sprzętu.
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Zarządzaniepersonelem i sprzętem
Przygotowanie
Operacji Bezzałogowych
katalogkatalog
Profesjonalnie korzystaj z dronów w Twojej branży. Nasz kurs obejmuje praktyczne aspekty planowania operacji dronowych, dostosowane do różnych branż, takich jak geodezja, leśnictwo, budownictwo i ratownictwo, a także wiele innych. Przygotowując Was do planowania konkretnej operacji wskazujemy aspekty ważne przy wyborze odpowiedniego sprzętu, analizie warunków operacyjnych oraz opracowywaniu szczegółowych planów misji. Nie zapominamy o potrzebie efektywności i bezpieczeństwa - to nasze priorytety! Zostań ekspertem!
Realne
scenariusze
Specjalistyczne wykorzystanie:
 • Koncept Operacji Bezzałogowych
 • Praktyka planowania operacji dronowych na konkretnym przykładzie dostosowanym do potrzeb uczestników np.w branży geodezyjnej, w leśnictwie, w budownictwie i ratownictwie. Od wyboru odpowiedniego sprzętu i technologii, przez analizę warunków i środowiska operacyjnego, po opracowanie szczegółowych planów misji.
 • Zapewnienie Bezpieczeństwa Operacji
 • Kładziemy nacisk na ocenę bezpieczeństwa operacji oraz wdrażanie najlepszych środków technicznych i operacyjnych w celu obniżenia ryzyka. Omówimy przypadki awaryjne i sposoby reagowania.
 • Pomocne Aplikacje i Platformy
 • Przedstawimy kluczowe rozwiązania programistyczne pomagające w kompleksowym przygotowaniu misji lotniczych wykorzystujących drony. Od planowania trasy lotu, poprzez analizę środowiska i ryzyka, po raporty i sprawozdawczość.
Korzyści dla uczestnków:
 • Kompleksowe Zrozumienie Tematu
 • Uproszczenie Procesu Przygotowań
 • Uzyskanie Zgodności z Prawem
 • Rozszerzenie Zastosowań Dronów
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

PrzygotowanieOperacji Bezzałogowych
Tworzenie
i prowadzenie dokumentacji
katalogkatalog
Kursy dotyczące sporządzania i prowadzenia zgodnie z przepisami dokumentacji dotyczącej operacji systemami bezzałogowych statków powietrznych. Szkolenie obejmuje tworzenie dokumentów dotyczących procedur i wytycznych dla całego personelu zaangażowanego w przygotowanie i realizację bezzałogowych lotów dronami, a także wszelkich wymaganych ewidencji, wykazów, raportów i zgłoszeń. Ta konieczna część Waszej będzie maksymalnie uproszczona dzięki naszym szkoleniom i rozwiązaniom!
Opracowanie
procedur
Szablony i przykłady:
 • Instrukcja Operacyjna (INOP)
 • Potwierdzenie Zgodności NSTS
 • Ewidencja Kwalifikacji i Kursów
 • Koncepcja Operacji (CONOPS)
 • Ewidencja Obsługi Technicznej
 • Wykaz Personelu Technicznego
 • Dziennik Lotów
 • Zgłoszenie Zdarzenia Lotniczego
Zamów kontakt i dodatkowe informacje, a może masz pytanie?

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Tworzeniei prowadzenie dokumentacji

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

FAQ KONTAKT WEBINARY BLOG
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPUAS PilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854