Ty, My i Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

Sklep: Kursy | Szkolenia | Usługi
SOS! Zgubiony dron!
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Profesjonalizm i Innowacja w Świecie Dronów
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe wprowadzające istotne innowacje w programy szkolenia i stosowane technologie. Ma ugruntowaną pozycję ośrodka profesjonalnie szkolącego pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Misja i Cele

Nasza misja to innowacyjny wpływ na przyszłość stanowisk pracy dzięki wykorzystaniu dronów. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie i rozwijanie umiejętności precyzyjnego manualnego sterowania dronami przez pilotów BSP oraz wykorzystania unikatowych, nowatorskich technologii do zautomatyzowania lotów i sposobów zbierania danych, by coraz bardziej efektywnie i bezpiecznie wykonać zlecone zadania. Wszystko by sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Przeczytasz o tym tu: link
Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe na przykład wykorzystujące modele 3D (DSM) do analizy wysokości i ukształtowania terenu przy lotach BVLOS, rozpoznania infrastruktury krytycznej i przeszkód wysmukłych na etapie planowania, wykorzystanie najnowszych technologii stremowania bez opóźnień, zdalnej kontroli kamery i drona zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów. Przeczytasz o tym tu: link
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych podczas misji VLOS i BVLOS. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych szkoleniach branżowych.

Nasze potwierdzojen przez AirData statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km. Wiele lokalizacja BVLOS, wiele lotów w zróżnicowanym wysokościowo terenie, wiele lotów nocnych i wśród licznych przeszków

Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.

FAQ (rozwiń) - DZIAŁ W BUDOWIE

Drony - Lotnictwo Bezzałogowe

pytania i odpowiedzi

DEFINICJE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Podane definicje mają źródło w aktach prawnych, encyklopediach i słownikach, opracowaniach naukowych, w publikacjach urzędów, instytucji i organizacji oraz tam gdzie nie można było ich ustlić sformułowane zostały przez instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek

INTERPRETACJE DEFINICJI I PRZEPISÓW
Interpretacje opierają się na materiałach i wypowiedziach instytucji lotniczych w tym: prawników, ekspertów, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a miejscami własną interpetację instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek.

Interpretacje te będą przydatne w praktyce operatora i pilota bsp i powinny być wystarczające do zrozumienia omawianych przepisów oraz zagadnień to jednak zawsze należy traktować je jako pomoc i wskazówkę - nie są bowiem źródłem prawa, ani wiążącą interpretacją, więc nie można na ich podstawie wywodzić żadnych praw, ani definitywnie przesądzać o wykładni.


Dziś kojarzymy bezzałogowe statki powietrzne z nowoczesnymi technologiami i to wzbudza w nas wrażenie, że jest to idea i produkt najnowszy, rodem z XXI wieku. Jednak jeśli zastanowimy się nad tym jakie były początki ogólnie lotnictwa... to chyba już zdajecie sobie sprawę, że pierwsze było budowanie latających maszyn bezzałogowych.Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak
W Polsce, loty dronem w większości przypadków są traktowane jako działalność lotnicza i podlegają regulacjom określonym w Ustawie o Lotnictwie Cywilnym oraz rozporządzeniach EASA (Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego).

Loty w przestrzeni kontrolowanej i niekontrolowanej
Wszystkie loty dronem, który nie jest uznawany przez prawo UE za zabawkę podlegają regulacjom lotniczym zarówno w kontrolowanej i niekontrolowanej przestrzeni powietrznej.

Loty wewnątrz Budynków
Tu sytuacja wygląda inaczej. Loty dronów wewnątrz budynków generalnie nie podlegają przepisom lotniczym z kilku powodów:
  • Nie wpływają na ogólny ruch lotniczy.
  • Obowiązują prawa własności, a właściciel budynku ma kontrolę nad tym, co się w nim dzieje.
  • Nie ma ryzyka kolizji z innymi statkami powietrznymi, ani naruszenia struktur powietrznych.Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak
Lotnictwo bezzałogowe odnosi się do wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (ang. Unmanned Aerial Vehicles, UAV), powszechnie znanych jako drony, w celach komercyjnych, naukowych, rekreacyjnych, a także wojskowych. Te statki są zdolne do autonomicznego lub zdalnie sterowanego lotu i są używane w szerokim zakresie zastosowań, od fotografii i filmowania po badania naukowe, rolnictwo, nadzór i inwigilację. Bezzałogowe statki powietrzne są zwykle kontrolowane zdalnie przez operatora na ziemi, ale coraz częściej wykorzystuje się również zaawansowane technologie pozwalające na autonomiczne loty. Drony mogą być wykorzystywane zarówno w kontrolowanej, jak i niekontrolowanej przestrzeni powietrznej, a ich działanie jest regulowane przez różne instytucje i normy prawne, takie jak Ustawa o Lotnictwie Cywilnym w Polsce czy rozporządzenia EASA na poziomie Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany szeroką gamą usług związanych z lotnictwem bezzałogowym, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą "PilotBSP - Fly Drone Comply" dla usług związanych z przestrzeganiem prawa i dokumentacją oraz "PilotBSP - Dron Auto Pilot" dla usług związanych z automatycznym pilotowaniem i zarządzaniem flotą.Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brakOpublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak
Granica między zabawką a statkiem powietrznym w kontekście dronów jest wyraźnie określona przez obowiązujące przepisy.
W Polsce i Unii Europejskiej, drony są traktowane jako statki powietrzne i podlegają przepisom lotniczym, jeżeli nie są klasyfikowane jako zabawki zgodnie z normą EN 71. Ogólnie rzecz biorąc, drony będą traktowane jako zabawki, jeżeli:

Ograniczenia operacyjne

Drony-zabawki są znacznie bardziej ograniczone w swoich możliwościach.:
  • Maksymalna masa startowa poniżej 250 g.
  • Maksymalna prędkość lotu w poziomie 19 m/s.
  • Nie są zdolne do osiągnięcia wysokości powyżej 120 metrów.

Te ograniczenia są wprowadzone ze względów bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej i osób na ziemi.

Kamera i tryb podążania

Drony-zabawki mogą być wyposażone w kamery oraz funkcje automatycznego podążania za stacją bazową (zazwyczaj kontrolerem). Te funkcje są dodane głównie dla zwiększenia zabawowości i interaktywności, ale nie są porównywalne z profesjonalnymi dronami używanymi do celów komercyjnych czy naukowych.

Informacja "od lat 14." w instrukcji obsługi oznacza, że dron nie jest zabawką.

Drony będące zabawkami mogą również mieć kamery i tryb podążania za stacją bazową, ale są znacznie bardziej ograniczone w zakresie operacyjnym i nie podlegają większości regulacji lotniczych.

Dron jako statek powietrzny:

Jeżeli dron nie spełnia powyższych kryteriów, jest traktowany jako statek powietrzny i podlega obowiązkowi rejestracji oraz przestrzegania regulacji określonych w Ustawie o Lotnictwie Cywilnym i rozporządzeniach EASA.
Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854